16 Şubat 2009 PazartesiSanat terapisinin yolculuğu:


Sanat terapisi sanat, sanat tarihi, antropoloji, psikoloji ve psikiyatri gibi birçok tarlanın ürününü birlikte sürer ve hasat eder. Sanat antik çağdan beri tedavinin içinde rol oynamıştır ve şifa ritüellerinin simgesel anlatımlarla önemli bir parçası olmuştur. Sanat insanın temel dürtülerinden biridir ve sosyal iletişimi sağlayan doğal bir dildir.Erken yazı döneminde Mısır Hiyeroglifleri’ n de olduğu gibi kuş, hayvanlar vb. resimli objeler kullanılıyordu. Sümerler çivi yazısını kullanıyorlardı, Maya kültürü logogram kullanıyordu, antik ve çağdaş Çin yazı karakterleri de diğer örnekler gibidir. İnsanlar yirmi bin yıl önce işaretle ve imgelerle çok amaçlı yapıtlar oluşturdular. Bunlar çoğunlukla büyüsel ya da şifa amaçlı semboller ve imgelerdi. Taş devri insanları mağara duvarlarına figürler ve simgeler çalıştılar, kendilerini çevreden, hayvanlardan, bilinmeyen güçlerden, felaketlerden koruyan büyü amaçlı tasarlanmış sanat yarattılar, Sadece barınak ve gereç değil, onlar aynı zamanda imgeler de ürettiler. İnsanlar kendilerini şeytanlardan, felaketlerden korumak, hislerinin gücünü kontrol edebilmek veya yapılacak bir avın başarıyla sonuçlanabilmesi için büyüsel sanat yarattılar. Bulunan mağara resimlerindeki av sahneleri muhtemelen büyüsel bir ayinin sembolleri olarak oluşturulmuşlardı. Antik Mısır’ da mumya tabutlarının üzerlerine koruma amaçlı simgeler yerleştirdiler. İsa’ dan önceki ikinci milenyum da Hititler büyüsel ayinlerin de çeşitli renklerde yünler kullanıyorlardı. Birçok kültürde kendini saklamak ve özel güçlere dua etmek için maske giyildi ve yapıldı. Afrika toplumunda maskelerle atalarının koruyucu güçleriyle bağlantıya geçebildiklerine inanıyorlardı.İlk aydınlanma devirlerinde olduğu gibi sanat günümüzde de gerek fiziksel gerek psikolojik rahatlamayı sağlayan sembollerden oluşmuş bir şifa kürüdür. Örneğin Navajo’ lar müzik, dans ve kum resmini spesifik bir hastalığın spesifik tedavisi için beraber kullanırlar. Tibetliler Mandala formunda çalıştıkları kum resmini dualara ve acıları dindirmeğe odaklanarak şifa vermek amaçlı yaparlar. Kum resminde odak alınan elementler görsel sembollerle dikkatti şifanın transformasyonuna yönlendirmektir. Şamanlar bedendeki zararlı ve sağlıksız elementleri dışarıya taşıyabilmek hem bedeni hem de ruhu tedavi etmek için ritüellerin de imgeler kullanırlar. Şamanlar görsel sembolleri faydalı hale dönüştürmek için ruhtan gelen bir seremoni, kıyafetlerle yaptıkları ritüelle hem farklı bir bilincin oluşmasını hem de şifanın gelişini sağlar. Şamanlar sanat terapisi alanıyla kurdukları güçlü bir bağlantıyla imaj oluşturarak şifayı ve sağaltımı biçimlendirir.Sanat antik çağlarda ve günümüz de fiziksel ve psikolojik tedavinin içinde yer aldı. Önleyici bir tedbir olarak, bazen ilaç olarak kendini korumak amaçlı, sezgisel korunmayı sağlamak amaçlı olarak insanlara eşlik etti. İnsanlık tarihinin başından beri görsel imgeler ve semboller evrensel bir dil oluşturmuştur. Dünyanın farklı kültürlerin de ve ayrı topraklarında benzer işaretler ve konfigürasyonlar (kümelenmiş biçimler) çok eskiden beri kullanılmaktadır. Örneğin eşmerkezli çemberler ( çember içinde çember) İspanya’ da, İtalya’ da, Avustralya’ da, Endonezya’ da, Afrika’ da, Türkiye’ de ve Amerika’da bulunmuştur. Diğer yontular ve biçimler spiraller de çeşitli kültürlerde kullanılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder